Added on 12 April 2022


[Türkçe versiyonu aşağıdadır]

DPCRAMThe Digital Preservation Coalition (DPC) is delighted to share a Turkish translation of its Rapid Assessment Model (RAM), with thanks to Dr. Özhan Sağlik at Bursa Uludağ University in Turkey and Nathalie Defne Gier and Mustafa Ergül at Koç University in Turkey who generously donated their time to make the resource accessible.

Now available as a PDF download in Turkish, the second edition of the DPC RAM is a digital preservation maturity modelling tool that has been designed to enable rapid benchmarking of an organization’s digital preservation capability.

“Today, we have not eliminated our hesitations about the future of the information resources created electronically in organizations. However, to eliminate these hesitations, we must adopt digital preservation techniques. Therefore, we need an assessment model to understand the level of digital preservation capabilities of organizations and where they should aim. DPC RAM is an essential resource for this purpose”, explains Özhan Sağlik who created the translated resource. “I am delighted to be able to help make this available to digital preservation colleagues in Turkey.”

The DPC’s work includes the production of many guides and reports which have supported the development of digital preservation tools and standards, as well as the professional community engaged in digital preservation. The translation of DPC material into other languages is a vital way of supporting the digital preservation community across the world.

The Turkish translation of the DPC RAM released today is made available as part of the DPC’s policy and a wider program of work to provide better access to support for the practitioners who need it, wherever they are in the world. With the ultimate aim to share all of its key resources in a range of languages, the DPC is working with volunteer translations and digital preservation networks around the world.

The DPC is an international charitable foundation which supports digital preservation, helping its members around the world to deliver resilient long-term access to digital content and services through community engagement, targeted advocacy work, training and workforce development, capacity building, good practice and standards, and through good management and governance. Its vision is a secure digital legacy regardless of geography.

To offer a translation, please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


DPC Hızlı Değerlendirme Modeli Türkçe’ye çevrildi!

DPCRAMSayısal Koruma Koalisyonu (Digital Preservation Coalition - DPC), Hızlı Değerlendirme Modelinin (Rapid Assessment Model - RAM) Türkçe çevirisini paylaşmaktan mutluluk duyar. Bu kaynağın hazırlanmasında kıymetli vakitlerini ayırarak çeviriyi yapan Bursa Uludağ Üniversitesinden Dr. Özhan Sağlık ve çeviriyi gözden geçiren Koç Üniversitesinden Nathalie Defne Gier ile Mustafa Ergül’e emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.

PDF formatında Türkçe indirilebilen DPC RAM'in ikinci baskısı, bir kurumun sayısal koruma yeteneklerinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için tasarlanmış sayısal koruma olgunluk modelleme aracıdır.

Çeviriyi yapan Özhan Sağlık, “bugün kurumlarda elektronik ortamda oluşan bilgi kaynaklarının gelecekteki akıbetleri konusunda tereddütlerimizi gidermiş değiliz. Ancak bu tereddütleri gidermek için sayısal koruma tekniklerini uygulamak gerekiyor. Durum böyle olunca, kurumların sayısal korumayla ilgili yeteneklerinin hangi seviyede olduğunu ve nereyi hedeflemeleri gerektiğini görebilmek için bir değerlendirme modeline ihtiyaç duyuyoruz. DPC RAM, bu konuda oldukça önemli bir kaynak” diyerek, bu kaynağın Türkiye’deki sayısal korumayla ilgilenen meslektaşların erişimine sunulmasından duyduğu mutluluğu dile getirmiştir.

DPC'nin çalışmaları, sayısal koruma araçları ve standartlarının yanı sıra bu alandaki profesyonel toplulukların gelişimini destekleyen birçok kılavuz ve raporun hazırlanmasını içermektedir. DPC kaynaklarının diğer dillere çevrilmesi, dünya genelinde sayısal koruma topluluğunu desteklemenin hayati bir yoludur.

DPC RAM'in bugün yayınlanan Türkçe tercümesi, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, ihtiyacı olan uygulayıcılara daha iyi destek sağlamayı hedefleyen DPC politikasının ve daha geniş çalışma programının bir parçası olarak sunulmaktadır. Tüm önemli kaynaklarını çeşitli dillerde paylaşma nihai hedefiyle, DPC dünya genelinde gönüllü çevirmenler ve sayısal koruma ağlarıyla birlikte çalışmaktadır.

DPC, iyi yönetim ve yönetişim yoluyla sayısal korumayı destekleyen, dünya genelindeki üyelerine topluluğa katılım, hedeflenmiş savunuculuk çalışmaları, eğitim ve işgücü geliştirme, kapasite oluşturma, iyi uygulama ve standartlar aracılığıyla sayısal içerik ve hizmetlere esnek biçimde uzun dönemli erişim sağlamalarına yardımcı olan uluslararası bir yardım kuruluşudur. Vizyonu coğrafyadan bağımsız olarak güvenli bir sayısal miras oluşturmaktır.

Çeviri önerileriniz için This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

 


Scroll to top